Naszą specjalnością jest branża Metrologii Przemysłowej. Świadczymy usługi, w których o sukcesie decyduje:

 • wiedza techniczna,
 • doświadczenie,
 • oraz obycie w problematyce zarządzania krytycznymi procesami.

Specjalizujemy się w analizach geometrycznych istniejących obiektów, instalacji i mechanizmów przemysłowych.

Nasze usługi, to połączenie dwóch kluczowych czynników:

 • najnowocześniejszej dostępnej na rynku technologii: urządzenia takie jak Laser Tracker, Ramiona Pomiarowe, Skanery 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe,
 • połączone z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji skomplikowanych projektów pomiarowych w branży: energetycznej, chemicznej, stoczniowej, hutniczej, odlewniczej czy motoryzacyjnej.

Dla branży energetyki konwencjonalnej oferujemy szeroki zakres usług związanych z analizą i pomiarami geometrycznymi turbozespołów i ich komponentów:


 • jesteśmy w stanie szybko i dokładnie wykryć defekty wynikających z uszkodzeń, przemieszczeń lub zużycia elementów,
 • skanujemy układy rurociągów pary wysokociśnieniowej dla wsparcia remontowego
 • wykonujemy precyzyjne pomiary osi podłużnych i poprzecznych turbozespołu,
 • realizujemy osiowanie linii wałów i sprawdzenie położenia łożysk - potwierdzone szczegółowym raportem z wizualizacją odchyłek wymiarowych,
 • wykonujemy pomiary podczas remontów także w trakcie obróbki (np. parowanie sprzęgieł),
 • za pomocą skanowania laserowego przeprowadzamy analizę zużycia łopatek turbiny
 • przeprowadzamy precyzyjne poziomowanie i pozycjonowanie (pomiary niwelacyjne) elementów podczas montażu turbiny
 • po każdej wykonanej pracy dostarczamy szczegółowy i przejrzysty protokół z prac, w którym uwzględniamy wszelkie niezbędne informacje.

Dzięki naszym usługą otrzymują Państwo:

 • wiedzę o stanie rzeczywistym czyli zrozumiałe i precyzyjne informacje, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji i dzięki temu oszczędność czasu i kosztów
 • sprawne przeprowadzenie procesów wymagających kontroli geometrii części turbozespołów
 • szczegółowe protokoły kontrolne i raporty do włączenia w dokumentację remontową

Zapraszamy do kontaktu