Kontrola geometrii wyrobów jest niezbędna do budowania odnoszącej sukcesy firmy produkcyjnej. W obecnych czasach dobrze prosperująca firma musi dostarczać produkty spełniające lub nawet przewyższają wymagania klientów. Kontrola wymiarów i geometrii wyprodukowanych części i podzespołów jest w tym aspekcie kluczowa dla zachowania poprawnych procesów produkcyjnych.

Nasze usługi pomiarowe pozwolą Państwu zachować zgodność wyrobów ze sporządzoną dokumentacją techniczną i narzuconymi tolerancjami wymiarowymi. Dzięki temu, klient końcowy zawsze otrzyma od Państwa produkt spełniający oczekiwania.

Specjalizujemy się w pomiarach geometrii 3D za pomocą urządzeń mobilnych takich jak współrzędnościowe ramiona pomiarowe (FARO ARM), laser trackery, laserowe skanery liniowe (Laser Line Probe). Urządzenia, których używamy są certyfikowane zgodnie najostrzejszymi normami: Certyfikaty

Jesteśmy w stanie zobrazować błędy kształtu powierzchni swobodnych (porównanie do modeli 3D CAD) jak i analizować detale na podstawie dokumentacji technicznej 2D.

Zapraszamy do kontaktu


Sporządzamy szczegółowe karty pomiarowe w których uwzględniamy wszelkie niezbędne informacje potrzebne przy realizacji odbiorów detali:

  • Wymiary geometryczne: odległość, kąt, położenie,
  • Wymiarowanie w układzie kartezjańskim, sferycznym czy cylindrycznym
  • Tolerancje kształtu: prostoliniowość, płaskość, okrągłość, walcowość, prostoliniowość,
  • Tolerancje geometryczne kierunku: równoległość, prostopadłość, nachylenie,
  • Tolerancje geometryczne położenia: pozcyje, współśrodkowść, współosowość.

Karty kontrole sporządzamy zgodnie z wytycznymi klientów. Możemy przedstawić wyniki pomiarów w zróżnicowanej formie np:

  • gotowy raport w formacie PDF z dokładnymi opisami,
  • tabele z wynikami w formacie arkusza kalkulacyjnego,
  • dane przygotowane dla obliczeń statystycznych SPC (statistical process control)
  • raporty sporządzamy także w języku angielskim/polskim