Ramiona pomiarowe – zastosowanie – pomiary stykowe